Borgøy – Tysvær kommune

logoSpennende eiendom med stort utviklingspotensiale…

På idylliske Borgøy vurderer vi salg av stor og interessant eiendom til sjø.

Sørvest vendt mot Hervikfjorden. Egen dypvannskai.

Tomten består av ca. 95 mål hvorav ca. 20 mål er ferdig planert byggegrunn.

Strandlinje på ca. 650 meter.

Strøm er lagt opp til området.

På området lå det tidligere industri eventyret Makadamverket på Borgøy.

Høy prisklasse.

 Det er vedtatt av kommuneplanutvalget i Tysvær kommune å omdisponere området
Makadammen, Borgøy gbnr 39/8 til fritids- og turistformål og småbåthavn i forslaget til kommuneplan 2015-2027

Borgoy_Presentation
borgoy1
borgoy2
borgoy3
borgoy4
borgoy5
borgoy6
borgoy32
kartborgoy
powepoint_side_1

Ideskisser – Med utsikt til en ny tid ved Hervikfjorden

logo
nytid1
historie
nytid4
nytid2
nytid7
nytid3
nytid5
nytid6